KIL Turn samarbeider med Kongsvinger Skøyteklubb

Postet av KIL Turn den 3. Sep 2021

Går sammen om å utvikle idrettsanleggene på Holt

Kongsvinger Skøyteklubb og KIL Turn ønsker å gå sammen om å se på mulighetene for å utvikle Holt stadion og Holthallen. Dette kan blant annet bidra til at skøyteklubben får et kunstisanlegg, og at turnklubben får turnhall.

JOURNALIST, MITT KONGSVINGER
PUBLISERT Torsdag 02. september 2021 - 15:46 SIST OPPDATERT Torsdag 02. september 2021 - 15:51


De to klubbene har sendt et brev til Kongsvinger kommune hvordan ber om økonomisk støtte til forprosjekt for utvikling av idrettsanleggene på Holt. Brevet er signert Camilla Skjerpen og Gry Høgberg, ledere for henholdsvis Kongsvinger Skøyteklubb (KSK) og KIL Turn.

Skøyteklubbens primærbehov er kunstisanlegg på Holt stadion, med tilhørende fasiliteter.

Camilla Skjerpen, leder i Kongsvinger Skøyteklubb.
Camilla Skjerpen, leder i Kongsvinger Skøyteklubb.
 

– Vi har opplevd vintre hvor vi ikke har hatt is i det hele tatt, og noen år med is bare noen uker. Behovet for et kunstisanlegg er prekært. Hvis det skal gås på skøyter i Kongsvinger, trenger vi en kunstisbane. Det er umulig å rekruttere til sporten når vi ikke har is, forteller Skjerpen til Mitt Kongsvinger.

For flere år siden ble det jobbet med et kunstisprosjekt på Holt, men planene ble skrinlagt fordi kommunen ikke ønsket å være med på dette.

KIL Turn har et behov for groper, tribune- og kaféfasiliteter i Holthallen, og øyner nå muligheten til å få realisert drømmen om en turnhall.

Gry Høgberg, leder i KIL Turn.
Gry Høgberg, leder i KIL Turn.
 

– Vi tenker at det er interessant for oss som idrettslag å se på muligheten for sambruk av idrettsanlegg i kommunen. KIL Turn ser et stort potensial for en turnhall i området, og vi ser det som hensiktsmessig og spennende å samarbeide andre klubber, forteller Høgberg.

Klubbene har i lengre tid hatt dialog hvor de har funnet frem til sammenfallende interesser og behov, hvor de gjennom utvikling av anleggene på Holt i større grad kan utnytte hverandres fasiliteter.

Dette er bakgrunnen for at klubbene ønsker økonomisk støtte til å gjennomføre et felles forprosjekt der de ser på helhetlig utvikling av anleggene, som er kommunalt eide.

«I et økonomisk perspektiv tror vi et felles utviklingsprosjekt av Holt vil være det beste – både med tanke på investering og drift. Vi tror det ligger store muligheter for både reduserte byggekostnader og betydelig lavere driftskostnader ved å se på dette i en helhet. Men verken KSK eller KIL Turn besitter kompetanse til å gjennomføre et slikt forprosjekt alene. Derfor trenger vi profesjonell hjelp til å få klarlagt hvilke muligheter som finnes innenfor rådende begrensinger for å se om det er liv laga for et slikt prosjekt», står det i brevet som er sendt til kommunen.

Klubbene påpeker at de blant annet er kommet frem til at følgende – men ikke begrenset bare til dette – bør undersøkes i et forprosjekt:

- Utnyttelse av overskuddvarme fra et kunstisanlegg.

- Mer bærekraftig drift (av kunstisanlegg og eventuelt andre fasiliteter) med bruk av solceller.

- Felles garderobe-, møte-, kafé- og flerbruksområder for Holt stadion og Holthallen.

- Legge til rette for andre (idretts)aktiviteter på Holt – både organisert og uorganisert aktivitet – for barn, unge og eldre – eksempelvis parkour og (kunst)gressflater for fotball og annen aktivitet, trimapparater osv.

- Avhjelpe kapasitetsbegrensninger i ishallen ved å etablere egnede kunstisflater for for eksempel ishockey og kunstløp sammen med hurtigløpsbanen.

Videre står det i brevet at klubbene «tror en utvikling av idrettsfasilitetene på Holt vil kunne gi ringvirkninger langt utover et løft for idretten. En ny og revitalisert idrettspark på Holt vil bety mye for attraktiviteten og livskvaliteten til beboerne i området. Samlet bor det veldig mange som vil ha forholdsvis kort avstand til Holt (Vennersberg, Langerudberget, Rasta, Holt, Lierrasta, Puttara, Lia – med stiforbindelse fra Utsiktsveien til Holtbergveien). Frem i tid er det også snakk om boligutbyggelse i området mellom Lia og Holtbergveien.»

Skøyteklubben og turnklubben har også merket seg at det er interesse for boligbygging på Holt, hvor spesielt KOBBL har lagt frem noen spennende planer for området. Det kommer frem i brevet de har sendt til kommunen at klubben har vært i dialog med KOBBL, som skal stille seg positive til utvikling idrettsanleggene, og har vist spesielt interesse for å kunne utnytte overskuddsvarme til boliger, samt benytte klubbhusfasiliteter som grendehus.

­– Nå håper vi kommunen kan være med på å støtte et forprosjekt hvor vi kan få engasjert arkitekter til å utarbeide noen forslag over hvordan det kan bli i praksis, sier Høgberg.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.