Supplerende opptak til elitegruppa i 2018

Supplerende opptak til elitegruppa i 2018


Arrangør: KIL Turn
Påmeldingsfrist: 15.01.2018 22:30

Tid


Elitegruppa i KIL turn ble starta høsten 2016 og styret ønsker nå å åpne for at flere kan komme med.

Elitegruppa er ment for utøvere som viser gode holdninger til trening og egen utvikling innen troppsturn. Primært ønsker vi dette som et tilbud til juniorene, men det kan gjøres unntak, dog innenfor NIFs regelverk om elitesatsing.

Dette er ei gruppe for dem som vil ha og gi litt ekstra. Det legges stor vekt på holdninger til trening, ikke bare på elitetreningene, men også som en del av konkurransetroppen.

Elitetreningen er tenkt som et tilbud til inntil 16 utøvere som viser sterk motivasjon til å utvikle sine sportslige ferdigheter. Med dette mener vi de som setter seg klare mål for egen utvikling og som er motiverte for å jobbe målbevisst for å nå målene sine.

Utøverens ønske om progresjon, og evne til målbevisst jobbing, vektlegges sterkt og vil veie like tungt som utøverens prestasjoner ved inntak til elitegruppa.

Vi inviterer utøvere som i dag er juniorer (født 2001-2005) til uttaksamtale 16.01 og 18.01 (samtalene vil foregå underveis i konkurranseparti treningen)

Selve uttaket til elitegruppa vil ikke foregå slik som sist med test av elementer etc, men med en samtale med utøverne.

ALLE juniorer som tenker at de har lyst til å være med i elitetroppen – uansett ferdigheter pr. i dag – oppfordres til å delta i uttaket. Det er lettere å trene seg god i salto med skru enn i motivasjon, så det aller, aller viktigste for oss i denne runden er å finne de som virkelig vil bli bedre turnere. Vi håper at denne satsingen kan være en ekstra motivasjon for å fortsette å turne i mange år framover!

Meld interesse for Elitegruppe opptak her i arrangemente innen 15.01.2018:

Med hilsen styret og trenere for konkurransetroppen


Administratorer


Kommentarer

Du må logge inn for å poste i veggen.