Betaling av medlemskontingent og treningsavgift for vårsemesteret

Postet av KIL Turn den 5. Jun 2020

Fakturaen for medlemskontingent og treningsavgift forfalt kort tid etter at alle treninger ble avlyst på grunn av koronaviruset. Vi har derfor full forståelse for at mange valgte å avvente betalingen. 

På grunn av smittevernet og restriksjonene er det slik at kun noen få har fått starte opp med litt trening før sommeren, resten må dessverre vente til etter sommerferien. Da håper vi at vi kan være i full drift igjen, og at alle møter opp!


Når det gjelder fakturaen for medlemskontingent og treningsavgift, er hovedregelen slik at alle som har deltatt på tre treninger eller mer skal betale full treningsavgift (http://www.kilturn.no/p/25105/kontigenttreningsavgift). Alle tropper hadde hatt mer enn tre treninger før vi måtte stenge. 

Treningsavgiftene er det som gjør at vi kan lønne alle trenerne når vi får kommet i gang med treninger igjen.  Dersom vi ikke får inn treningsavgifter vil vi kanskje måtte redusere i tilbudet vårt til høsten. Vi håper derfor at så mange som mulig velger å betale.


Det er også slik at medlemskontingenten på kr. 100,- gjelder for hele 2020. For å kunne delta på treninger til høsten, må medlemskontingenten være betalt. 

Husk å oppgi KID-nummer når dere betaler, ellers vil ikke betalingen kobles opp mot barnet, og det vil automatisk gå ut purringer selv om dere har betalt.


KIL Turn henviser til Norges Idrettsforbund sine oppfordringer om å være rause mot hverandre, og mot klubbene som nå opplever en svært vanskelig tid. De oppfordrer til å ikke kreve tilbake medlemskontingent og treningsavgift fra klubber som har fått pålegg om å stenge ned sitt aktivitetstilbud. Det kan i verste fall føre til at klubbene må legge ned driften, eller dekke inn kostnaden ved høyere treningsavgifter. I en tid hvor vi alle ønsker å se på tiltak for å redusere kostnadene i idretten, vil dette være svært uheldig.

Det er også slik at styret ikke automatisk har adgang til å tilbakebetale dersom noen krever det. Styret har ansvar for en forsvarlig drift av klubben, og må vurdere hvordan tilbakebetalinger vil slå ut for økonomien og de forpliktelser vi har. Det er styret sammen med årsmøtet som må beslutte hvilke økonomiske prioriteringer som skal gjøres.

https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/okonomiske-konsekvenser/

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/vi-ma-vise-solidaritet-med-vare-11000-idrettslag/

 

Vi har samtidig forståelse for at enkelte av dere er i en vanskelig økonomisk situasjon. Dersom det er tilfellet, må dere gjerne ta kontakt, slik at vi kan finne gode løsninger sammen.

Vi vil også informere om at det er mulig å søke kommunen om støtte. Informasjon og skjema for dette finner dere her: https://www.kongsvinger.kommune.no/article45670-20647.html 


Dersom dere allerede nå vet at dere ikke skal delta til høsten, minner vi om at utmelding skal gjøres skriftlig til kilturn@gmail.com så raskt som mulig.

Vi håper at vi ses til høsten, og ønsker alle en fin sommer! Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.